fbpx

מדידות ומיפוי למגוון צרכים ושימושים

מדידה להיתר בנייה

היתר בנייה הוא אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

חברת מאפרו מבצעת מדידות קרקעיות לליווי תכנון מפורט ותכנון מוקדם, מדידת מבנים למטרות של שימור, ארכיטקטורה וניהול נכסים. לווי בתהליכי רישוי ובנייה.

מה כולל היתר הבניה?

תיאור מילולי של הבקשה בליווי תשריט/מפה של המצב הקיים והמצב המתוכנן מקופל כמו אקורדיון ומכאן שמו הנפוץ – גרמושקה.

הבקשה תכיל רשימה של פרטים, רשומים ו/או משורטטים, בהתאם לנדרש ע"פ חוק התכנון והבניה כגון: שמות בעלי הזכויות בנכס, האדריכל והמהנדס, טבלאות של נתונים, מפה טופוגרפית, שמות תוכניות בניין עיר החלות על הנכס ועוד.

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

הועדה חותמת בחתימה מיוחדת על שני מסמכי הבקשה, וניתן אישור לבניה, לרוב התחלת בניה מתאפשרת תוך שנה מיום האישור.

חשוב לדעת!

מטרת השימוש במפה קובעת את שכבות המידע הנדרשות ואופן הגשתן.

שתפו אותנו ונסייע לכם בהגדרת הביצוע. 

מדידה מצבית

מפה מצבית היא מפה מפורטת בקנ"מ של 1:250, לפחות, המתארת את השטח המיועד, בעיקר לצורך בינוי. המפה תכלול את כל המבנים וצמודי-הקרקע, התשתיות (עיליות וגלויות ותת-קרקעיות, הסמויות מהעין), צמחיה, פרטי הגושים והחלקות, גבולות נוספים על פי הצורך.

אנו עובדים בצמוד לאדריכל ולצורכי הפרויקט למניעת טעויות ובזבוז משאבים!

מדידה טופוגרפית

מפה טופוגרפית היא מפה מפורטת בקנ"מ של 1:250, לפחות, המתארת את השטח המיועד, בעיקר לצורך בינוי. המפה תכלול את כל פרטי התכסית והגבולות, כמו במפה מצבית, יחד עם נתוני הגובה של פני השטח, המיוצגים הן על ידי שכבת קווי גובה והן על ידי נקודות גובה אופייניות. המפה מאפשרת ניתוח של הקרקע בהיבטים כמו תכנון יסודות, ניקוז, חפירות, אזורי מילוי ועוד ועוד.

אנו מספקים מדידה טופוגרפית הכוללת את כל שכבות המידע הנדרשות באופן מדויק המותאם לפרויקט.

מדידה אדריכלית

מדידה אדריכלית היא מיפוי מצב קיים, באופן מפורט מאוד ותלת מימדי, של מבנה המיועד לתכנון מחדש למגוון צרכים ושימושים. המדידה תכלול מדידת חזיתות, מדידת כל החדרים, הפתחים, חדרי המדרגות, התשתיות וכל פרט אחר הנדרש על ידי האדריכל. השיח עם האדריכל חיוני לתהליך העבודה ותוצאותיו.

אנו מספקים מדידות פנים וחוץ באופן מפורט בשיח צמוד עם האדריכלים של המיזם.

איך מודדים כל כך הרבה פרטים בדיוק גבוה?

סורק לייזר ייעודי סורק את החזיתות וחללי המבנה באופן מפורט וצפוף מאוד, כך שנדגמים פרטים קטנים עד כדי שקע חשמל, מתגים, צינורות ותעלות.

מערך של תוכנות מתקדמות מאפשר המרת המידע הרב הנסרק לשרטוט תלת מימדי בפורמט ידידותי למשתמש ולצופה.

מדידה לתכנון

מדידה לתכנון היא מפה מפורטת בקנ"מ של 1:250, לפחות, המתארת את השטח המיועד תוך מתן דגש על שכבות רלוונטיות למתכנן הרלוונטי. לשותפים בתהליך תכנון יש זוויות הסתכלות שונות ונושאים שונים לטיפול. התאמת המידע הנדרש למתכנן הרלוונטי תחסוך זמן ותקציב.

אנו מספקים מפה ממוקדת לכל מתכנן ומנהל פרויקט: מהנדס אזרחי, מתכנן תשתיות, מתכנן סביבתי, מתכנן תב"ע.

מדידה לארנונה

מדידה לארנונה היא מדידת שטח הרצפה בחללי מבנה, לרבות שטחים ציבוריים וחניונים תת קרקעיים. המדידה כוללת גם את עובי הקירות וחישוב שטח הרצפה שלהם בכפוף לתקנה המקומית.

אנו מספקים מדידה מדוייקת של הנכס, בכפוף לחוק ולתקנות המקומיות.

איך מודדים לארנונה?

מגוון טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות סריקות לייזר של חללי המבנה ובשילוב תוכנות מתקדמות נערכים שרטוטים וטבלאות מפורטות.

מדידה לתיעוד (As-made)

 מפת As-made היא  מפה מפורטת בקנ"מ מפת התכנון המתעדת את כל מה שבוצע בתהליך הבינוי והעשייה.

למה מפת As-made משמשת?

מפת As-made משמשת לבחינת הביצוע מול התכנון, איתור פערים ותיעודם. המפה משמשת את בסיס הנתונים לניהול הנכס החדש ואת הבסיס לתכנון עתידי נוסף.

חישוב פנקסי שדה

חישוב פנקסי שדה נעשה על ידי  מודד שדה המודד במדויק ובזמן נתון נקודות רבות בשטח כאשר לכל נקודה יש תפקיד ומאפיין. מידע גולמי זה משמש ליצירת מפות שונות ומענה לצרכים שונים. המעבר מהמידע הגולמי לתוצר הסופי עשוי להכיל טעויות שונות או לחילופין לעיתים נעדר  עותק של התוצר הסופי. חישוב חדש של מדידות השדה המקוריות כפי שמופיעות במסמך המקורי שהכין המודד מאפשרות שימוש מחדש באותו מידע היסטורי.

אנו אוספים את כל המידע הנדרש ועורכים מחדש את כל החישובים הנדרשים.

סימון גבולות

סימון גבולות הוא  סימון פיזי בשטח של נקודות תפנית בקווי מתאר שנקבעו על גבי מפה. קווי המתאר הללו מתארים לרוב גבולות של חלקות, מגרשים וכיוב'. דיוק הסימון הינו חיוני על מנת להימנע ממחלוקות וקונפליקטים עתידיים.

אנו מספקים שירות לסימון גבולות בשטח בדיוק גבוה ובאופן נוח לכל הצרכנים.

 

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט