fbpx

מערכות מידע גאוגרפיות – GIS

GIS הינו ראשי תיבות של Geographic Information System – מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג)

GIS הינה מערכת המאפשרת קליטה, עיבוד והצגת המידה הגאוגרפי על גבי מפה. 

מערכות אלו הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו בשימושים נפוצים בכל תחומי החיים, כגון: תכנון עיר, ניהול תשתיות, מערכות מים, מקרקעין, אפילו תכנון חופשה ומסלול נסיעה. 

אנו בחברת מאפרו, עובדים במערכת GIS בקליטת נתונים עבור גופי ממשל, ארגונים מוניציפלים ופרטיים ובכך מסייעים בניהול מערכות מידע מפורטות ואיכותיות.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט