fbpx

פוטוגמטריה ואורתופוטו

מיפוי פוטוגרמטרי

הפוטוגרמטריה היא המדע העוסק במיפוי תלת ממדי של שטח נתון בהתבסס על צילומי אוויר.

מכאן הפופולריות של השימוש במונח – מיפוי אווירי. שימוש בצילומי אוויר מאפשר מיפוי שטח גדול בזמן קצר יחסית ללא צורך בסקר קרקעי. המיפוי מסופק בקנ"מ מגוון בהתאם לצורך ולשלב בתהליך התכנון. בשלבים מתקדמים יותר מסופקת מפה בקנ"מ גדול יותר וברמת פירוט גבוהה יותר. אנו עושים שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בתחום, ציוד ותוכנות, למיצוי אופטימלי ומדויק ביותר של מידע מתוך צילומי האוויר. צילומי אוויר מבוצעים על ידי מטוסי צילום ייעודיים, רחפנים וטיסנים.

מפת אורתופוטו

מפת אורתופוטו, מפתצלום בעברית, הינה עיבוד דיגיטלי ה'מיישר' את העיוותים המובנים בתצלום אוויר לכדי תמונה בעלת קנ"מ אחיד לאורכה ולרוחבה, המאפשר למשל – מדידת מרחקים.

אנו מספקים מפת אורתופוטו מדויקת ואיכותית לכל מטרה ושימוש.

מה השימוש במפת אורתופוטו?

מפת אורתופוטו משמשת כמבט בלתי אמצעי על שטח נתון במועד נתון, ללא סינון או מיון של פרטי מידע.

מפת אורתופוטו משמשת כרקע למיפוי פוטוגרמטרי, המושתת על קווים, נקודות וסימבולים המתארים את השטח.

חשוב לדעת! 

מטרת השימוש במפת האורתופוטו קובעת את המפרט לביצוע ואת אופן הגשתה.

שתפו אותנו ונסייע בהגדרת הביצוע.

מה ההבדל בין מפה פוטוגרמטרית למפת אורתופוטו?

 מפה פוטוגרמטריתמפת אורתופוטו
כמות פרטיםמוגבלת. בהתאם למפרט נדרש.גבוהה מאוד. מוגבלת לשטחים ניצפים בלבד.
זיהוי פרטיםהפרטים מפוענחים, מקצועית ומקבלים סימול ייעודי המגדיר אותם.אין זיהוי פרטני אלא פענוח אינטואיטיבי בכל מבט מחדש.
ייחוס מידע נוסף לפרטיםלכל פריט נדגם ניתן לשלב ולייחס מידע נוסף באופן ממוחשב ושיטתי.לא ניתן לייחס מידע לפרטים מאחר ואין זיהוי של פרטים. זו תמונה.
שילוב במערכת מידעשילוב במערכת מידע המאפשר ניתוח של המידע ועריכת מניפולציות וחישובים על הפריטים הנדגמים.משמש כתמונת רקע וכבסיס לייחוס בלבד.

מפת אורתופוטו דו מימדית

הדפסת מפת אורתופוטו או הצגתה כרקע למפה קווית כלשהי הינם מופעים דו מימדיים של המפה, כלומר, כל נקודה במפת האורתופוטו  בעלת ערך של מיקום X,Y במרחב, בלבד. כיום זה פופולרי, כמו ב Google Map, באפליקציות ניווט ובמערכות GIS .

מפת אורתופוטו תלת ממדית

מפת האורתופוטו מיוצרת על בסיס מידע תלת מימדי, כלומר, לכל נקודה בתצלום יש מיקום אמיתי במרחב – X,Y,Z. פתרונות טכנולוגיים מתקדמים מאפשרים ליצור מידול תלת מימדי של האורתופוטו ועל ידי כך להפיק סיור וירטואלי בתוך המופע התלת ממדי, לרבות הוספת שכבות מידע שלא נראים בשטח, כמו מבנים מתוכננים.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט