fbpx

פענוח תצלומי אוויר וחוות דעת מומחה

פענוח צילומי אוויר

צילום אוויר הינו כלי אולטימטיבי לתיעוד שטח גדול, למרות המגבלה של תיעוד שטחים מקורים או מוסתרים אחרים.
צילום אוויר ראשון בארץ ישראל בוצע ב 1917. בישראל קיים כיסוי שיטתי של השטחים המיושבים בצילום אוויר. צילומי האוויר נמצאים בארכיונים של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) ושל חברות פרטיות העוסקות בתחום.

איכות הצילום משתפרת כל הזמן ומתקבלות תמונות איכותיות יותר ויותר. צילום רציף לאורך שנים מאפשר לראות את התפתחות השימוש בקרקע ובנכסים.

אנו מספקים שירותי פענוח צילום אוויר מבוססי ניסיון רב שנים של צוות המפענחים שלנו. השירות נעשה באמצעות הזמנת תצלומי אוויר, הטמעתם במפה ועריכת השוואה מסודרת לפי תקופות. אנו מספקים דו"ח המפרט את הממצאים, על פי השאלות והנושאים המוגדרים מראש. את הדו"ח ניתן להגיש לבית משפט כחוות דעת משפטית או לכל שימוש אחר.

חשוב לדעת!  

מטרת הפענוח קובעת את שכבות המידע הנדרשות ואופן הגשתן.

שתפו אותנו ונסייע בהגדרת הביצוע.

 

פענוח תצלומי אוויר וחוות דעת מומחה

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט