fbpx

פענוח תצלומי אוויר וחוות דעת מומחה

בישראל ישנו כיסוי של תצלומי אוויר החל מ-1917 ועד היום, כאשר כל אזור מצולם באופן שוטף כל כמה שנים או לפי הזמנה ספציפית. כל הצילומים נשמרים במרכז למיפוי ישראל ו/או בחברות פרטיות.

צילום רציף זה מאפשר לראות את התפתחותה של הקרקע לאורך השנים על ידי איתור תצלומים על אותו תא שטח בשנים שונות.

בהתאם להזמנה, חברתנו מגישה חוות דעת המספקות תשובות לשאלות ספציפיות על קרקעות ונכסים לאורח השנים ובתקופות שונות. לדוגמה, התקדמות בניה של מבנה וצורתו, מספר קומות ועוד או לדוגמה אופן השימוש בקרקע אם זה עיבוד חקלאי לפי סוג, טרסות, שטח בור, קיום דרכי גישה ועוד.

השירות נעשה באמצעות הזמנת תצלומי אוויר הטמעתם במפה ע"י תהליכים מיפויים והשוואה לפי תקופות. הלקוח מקבל דוח המפרט את הממצאים לפי השאלות המוגדרות מראש על ידו. את הדוח ניתן להגיש לבית משפט כחוות דעת משפטית או לכל שימוש אחר.

במידת הצורך אנו נופיע בבית המשפט למתן עדות בגין חוות הדעת.

פענוח תצלומי אוויר וחוות דעת מומחה

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט