fbpx

רישום בית משותף

רישום בית משותף

בחלקה (בגוש רשום), בה קיים נכס שעליו רשומים לפחות 2 בעלי זכויות, ואין חלוקה מדוייקת בין בעלי הזכויות, נוצרת בעיה כאשר בעל זכות רוצה לבצע עסקה על חלקו היחסי בנכס. בהיעדר חלוקה ברורה הרי שכל עסקה צריכה להיות מאושרת על ידי כל בעלי הזכויות. בחלק מן הבניינים המשותפים רשומים על שם החברה הקבלנית או החברה המשכנת.

בבניין משותף מצב כזה הוא בלתי אפשרי ואינו נכון. הליך רישום בית משותף מסדיר מצב זה. לכל בעל זכות מוגדר חלקו המסוים בנכס באופן ברור, וודאי וחד משמעי, לרבות חניות, מחסנים ושטחים משותפים. במקרים בהם נעשה שינוי בנכס ונוצר פער בין הרישום של הבית המשותף לבין מצבו העדכני, יש צורך בתיקון צו הבית המשותף ולעדכן את הרישום.

כאשר קיים גורם משכן, הוא האחראי לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה. כשאין גורם משכן, בעלי הזכויות הם האחראים לרישום צו הבית המשותף, בהתאם לתנאי החוזה.

אנו מציעים שירות מקיף לרישום בתים משותפים החוסך סרבול וזמן יקר של בעלי הזכויות.

חשוב לדעת!

הליך רישום בתים משותפים מצריך הכרת המונחים, הנהלים והדרישות. התהליך משופע במונחים מקצועיים ומשפטיים העלולים לבלבל ולהוביל לאובדן זמן, כסף ויצירת תסכול.

שתפו אותנו ונסייע בהגדרת הביצוע.

קבל ייעוץ חינם

שרותים נוספים

מערכת לתיעוד גבולות ורישום זכויות קניין ומהווה אבן יסוד בתהליך הרישוי והבנייה אותו מגדיר החוק שמטרתו לקדם פיתוח ושינוי גבולות חלקות תוך שמירה על זכויות הקניין.
תיקון לחוק המקרקעין המגדיר את גבולות העומק והגובה של חלקות מקרקעין ומאפשר רישום בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום (מעל לנכס).
רישום בית משותף נעשה לבית ובו שתי דירות לפחות, שאותן ניתן לזהות כיחידות נפרדות ועצמאיות. סוג נוסף הוא שני בתים לפחות ובהם דירה אחת לפחות, על חלקה אחת. הסוג השלישי רישום שני בתים או יותר בעלי מתקנים משותפים.
הסדר מקרקעין הינו הליך, שמטרתו רישום בעלויות וזכויות אחרות לגבי מקרקעין שאינו מוסדר בלשכת מירשם המקרקעין.
חוות דעת תכנונית כוללת התייחסות לשימושים, לחסמים תכנוניים ומיגבלויות, קיבולת בניה, אופן חישוב שטחי הבניה, שלביות פיתוח, מטלות פיתוח, הפקעות, מצב תכנוני, תכנון עתידי בשטח, התייחסות לתשתיות.
סגירת תפריט